+62-811-8067-889
beringinputihindonesia@gmail.com

Fakta menarik tentang Kurma 2

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

  1. Surah Ar-Ra’d ayat 4

Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

  1. Surah An-Nahl ayat 11

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

  1. Surah An-Nahl ayat 67

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

  1. Surah Al-Israa’ ayat 91

atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya,

  1. Surah Al-Kahfi ayat 32

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.

  1. Surah Asy-Syu’araa’ ayat 148

dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

  1. Surah Al-Qamar ayat 20

yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.

Jadi dari 21 ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan begitu istimewanya pohon ataupun buah kurma ini. Semoga menambah keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Informasi Kurma:
Segera hubungi

Nama. : Dinni
Hp/WA : 08118067889

Respond For " Fakta menarik tentang Kurma 2 "